Eiere

HasleLinje Næring er eiet av Höegh Eiendom og AF Eiendom. Selskapene har en lang historikk innen utvikling av eiendom innen de fleste markedsområder.

Våre medarbeidere har bred erfaring fra alle faser i verdikjeden innen entreprenør- og eiendomsutvikling. Vi har gode referanser i markedet og et godt nettverk av leverandører som skaper trygghet for riktig gjennomføring og høy kvalitet.

AF Gruppen

AF Eiendoms entreprenørånd handler om å utvikle eksisterende og nye områder for å finne bedre og mer fremtidsrettede måter å skape verdier på. Selskapet utvikler attraktive tomter til nærings- og boligprosjekter. AF Eiendom har bred eiendoms- og entreprenørkompetanse med fokus på prosjektledelse, styring og organisering.  Vi erverver tomter som utvikles til nærings- og eller boligprosjekter.
Eiendomsutviklingen i AF skjer i samarbeid med eksterne partnere. Vi trekker også på spisskompetanse i AF Gruppen innen Miljø og Energi for å utvikle kostnadseffektive, miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger. Eiendomsvirksomheten til AF Gruppen er etablert i Norge og Sverige.

Les mer om AF Gruppen

Om Höegh Eiendom

Höegh Eiendom er norsk familieeid eiendomsselskap. Selskapet har røtter tilbake til 1927, da Leif Høegh etablerte rederiet Leif Höegh & Co, et rederi som på 1950-tallet vokste til å bli Norges nest største. Da rederiet bygget sitt hovedkontor i Parkveien 55, og senere ervervet nabogården i samme kvartal, var rederiet med ett blitt eiendomsbesittere. Det ble starten på det som i dag er Höegh Eiendom AS. Selskapet teller nå 45 ansatte og har fortsatt hovedkontor i Parkveien 55. Höegh Eiendom utvikler og forvalter en stor eiendomsmasse, hele tiden med et langsiktig engasjement i tankene. Höegh Eiendom forvalter bebygde eiendommer på til sammen 400 000 kvm og har en solid portefølje i Oslo sentrum. I tillegg besitter selskapet tre store stedsutviklingsprosjekter for næring og bolig i Oslo, Moss og Ski.

Les mer om Höegh Eiendom

hoegh

Logo