Miljø

HasleLinje valgte tidlig den anerkjente sertifiseringsordningen BREEAM-NOR. Nybygg på HasleLinje skal minimum tilfredsstille karakteren «Very Good» og Engergiklasse A. Frontbygget og Portalbygget er begge “passivhus”, og er gitt karakteren BREEAM-NOR «Excellent».

Les mer om sertifiseringsordningen BREEAM-NOR

 

Bildelingsordning

Norges største bildelingsordning er lokalisert på HasleLinje -med elbiler, hybridbiler og konvensjonelle biler. Oslo kommune Bymiljøetaten baserer hele sin bilflåte på Hertz BilPool. Bildelingsordningen kan erstatte 20 til 40 tjenestebiler

Les mer om Hertz BilPool

1

header_karusell_2800x1280_bmwi3_2