01/10/2017

Ansvarlig utbygging, høye miljøambisjoner

I år 2030 skal Norge være klimanøytralt. På HasleLinje vil vi gjøre vår del av arbeidet for å nå dette målet. Det gjør vi ved å bygge hus som både er gjerrige på energibruken og selv produserer energi.

Allerede i planleggingen av HasleLinje besluttet Höegh Eiendom at alle nybyggene skulle oppnå karakteren «Very Good» på Breeam Nor-skalaen. Breeam står for «Building Research Establishment Environment Assessment Method», og er et opprinnelig britisk verktøy for å miljøsertifisere bygninger. «Nor» er den norske tilpasningen av Breeam, og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon – utviklet av Grønn Byggallianse. I tillegg skulle nybyggene våre minimum oppfylle Energiklasse A.

Karvesvingen har to stjerneeksempler

Eiendommen i Karvesvingen 3, der Bymiljøetaten, Blue Water Shipping og Office Management holder til, overoppfylte vi målet da bygget fikk Breeam-karakteren «Excellent» i 2015. Der er et solcelleanlegg montert på bygningens sørvegg og tak. Solcelleanlegget på 740 kvadratmeter produserer nok strøm til å dekke det årlige forbruket til 160 el-biler. Bygningen produserer gjennom solcellepanelet og varmepumper hele 30 prosent av den energien det trenger.

Dette solcellepanelet produserer altså nok strøm til å dekke det årlige forbruket til 160 el-biler.

Også Karvesvingen 2, der konsulentselskapet Cowi er største leietaker, fikk Breeam-karakteren «Excellent». Denne bygningen produserer hele 97 prosent av den energien det trenger. Den utmerker seg også med en høy gjenvinningsgrad. Av 30 tonn avfall som ble kastet der i løpet av 2016, ble nesten 26 tonn, eller 25 805 kilo, kildesortert. Sorteringsgraden på 86 prosent var en god begynnelse. Nå er det slik over 96,5 prosent av avfallet blir kildesortert. Det skyldes et snedig uttenkt opplegg for avfallshåndtering, der ulike søppelkasser er utplassert i kontorlandskapene på en slik måte at det er enkelt for alle ansatte å kaste ting på riktig sted.

Gode lokaler = god investering

Det er godt å arbeide i hus som tar hensyn til miljøet, for de tar også hensyn til de som arbeider der. Alt er satt inn for å redusere uønsket støy, skaffe naturlig belysning ved hjelp av store vindusflater og gode innredningsløsninger, et interiør som legger til rette for fysisk aktivitet og luftkvalitet like god som om du skulle vært i skogen. Husene gir deg garantert ikke hodepine. Og er det noe stadig flere arbeidsgivere oppdager, er det at det er en god investering å skaffe lokaler som sørger for friske ansatte.

Denne bygningen produserer 97 prosent av den energien den trenger. Omtrent nok til å kunne kalles selvdrivende.

Vi tar ingen miljøsnarveier!

Som forvalter arbeider Höegh Eiendom hardt for å skape sunne og gode arbeidsmiljø der vi reduserer både vår egen og eiendomsbrukernes miljøpåvirkning. I tillegg benytter vi oss alltid av resirkulert materiale og gjenbruk i nybygg og rehabilitering der vi kan. Arbeidet vi gjør skal bidra til minimal negativ miljøpåvirkning, og vi følger opp kontinuerlig med forbedringstiltak. Det har bidratt til at Höegh Eiendom i dag er i norgestoppen blant de mest energieffektive og miljøbevisste aktørene i eiendomsbransjen.

På Hasle bugner det over av både smarte løsninger og vakkert planteliv.

Sammen med Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom tar vi klimaavtalen fra Paris på alvor. Gjennom dette arbeidet skal vi vise at vi er en pådriver for bærekraft og langsiktighet i alt vi foretar oss. Våre produkter og løsninger skal være bære­kraftige, energismarte og effektive, og dette viser vi i praksis. Vi tar ingen snarveier på bekostning av miljøet.

Har du noen spørmål?

Vi følger transformasjonen på nært hold fra kontorene i Frontbygget på HasleLinje. Etter at eiendommen ble kjøpt i 2007 har mye skjedd. Mye gjenstår fortsatt, men utviklingen er nå inne i en ny fase.

Christian Geelmuyden

Utleiesjef HasleLinje

Cecilie Landgraff Bruusgaard

Utleiesjef HasleLinje