HasleLinje er navnet på den 100 mål stor eiendomen som ligger mellom t- banestasjonene Hasle, Løren og Økern. Hjertet i denne trekantede tomta er Vinmonopolets gamle tapperi, en arkitektonisk perle som nå skal huse unike leiligheter og en handlegate. Rundt det gamle vinslottet er det bygget miljøvennlige, funksjonelle kontorbygg tilrettelagt for det nye arbeidslivet, og topp moderne boliger i grønne omgivelser.

Til nå er 200 boliger ferdige, og Aller Media, Bymiljøetaten, Cowi og Securitas har fått sine hovedkontorer her. Med åpningen av Wang UNG i august 2018, inntar også spreke idrettselever Hasle.

Det nye arbeidslivet

Flere store og små bedrifter og organisasjoner har allerede flyttet inn i nye lokaler på Hasle. Frem mot 2023 vil flere lokaler stå klare for interesserte leietakere. Har dere lyst til å bli en del av felleskapet? Kanskje har vi de perfekte lokalene for dere?

1.500

Jobber her i dag

6.000

Jobber her i fremtiden

350

Elever kommer i 2018

Les mer

Det er Höegh Eiendom og AF Eiendom som eier HasleLinje. Selskapene har en lang historikk innen utvikling av eiendom og har lagt lista høyt når det kommer til arkitektur så vel som miljøprestasjoner. Ikke minst har vært viktig å ta med seg Hasles fortid inn i fremtiden.

100

Mål eiendom

750

Nye leiligheter

40

Biler i deleordning

Når handelen og servicetilbudet i den nye handlegaten i Bøkkerveien står klart, vil både de som lever her og de som kommer hit for å jobbe kunne ordne dagligdagse gjøremål, men også kunne hygge seg på restaurant og nyte et nytt miljø som bærer Hasles historie med seg.

HasleLinje valgte tidlig den anerkjente miljøsertifiseringsordningen BREEAM-NOR. Våre nybygg skal minimum oppnå karakteren «Very Good» og Energiklasse A. Frontbygget og Portalbygget er begge passivhus med den høyeste karakteren, «Excellent».

Norges største bildelingsordning er lokalisert på HasleLinje -med elbiler, hybridbiler og konvensjonelle biler. Oslo kommune Bymiljøetaten baserer hele sin bilflåte på Hertz BilPool. Bildelingsordningen kan erstatte 20 til 40 tjenestebiler.

 

Dette er HasleLinje

Et område med en rik historie og en spennende fremtid. Vi bygger et nabolag der folk kan leve og jobbe side om side. Vi kaller det balanse.

01 jan 1858

Adam Severin Hiorth kjøper Frydenberg gård. Han var en av pionerene i oppbyggingen av norsk tekstilindustri. Han lærte seg spinneriteknikk i England og opprettet Nydalens Compagnie i Kristiania.

01 jan 1875

Hasle Tagpapfabrikk åpner.

01 jan 1891

Løren skole åpner. Skolen er i dag en av de eldste i hovedstaden.

01 jan 1895

Hasle Bruk åpner på Hasle (først opprettet som Hasle Jernstøberi og mek. Værksted). Hasle Bruk var et mekanisk verksted som produserte deler til vannverkene. Det kan derfor hende at kumlokket utenfor huset ditt er laget her

01 jan 1912

Som en følge av industrisatsning I nærområdet, blir mange villaer og arbeiderboliger bygd på Hasle og Frydenberg i første halvdel av 1900. Hasle betegnes derfor som den første forstad til hovedstaden.

01 jan 1913

Hasle Hageby (også kalt Freiabyen) blir bygd for arbeiderne ved Freia. Den tids direktør for Freia, Johan Throne Holst, mente industrilederne også måtte ta et sosialt ansvar. Per Kure Norsk Motor- og Dynamofabrik A/S åpner også på Hasle i denne perioden. Elektroteknikeren Per Kure startet i 1897 sitt selskap som skulle drive elektroinstallasjon i hovedstaden i elektrifiseringens første fase.

01 jan 1933

Vinmonopolet åpner tapperi- og distribusjonsanlegg i store lokaler på Hasle. Her holdt de til helt til 2012, senere under navnet Arcus. «Vinslottet» er nå en viktig del av Hasles historie. Du finner blant annet flere veier på Hasle som har fått navn etter anlegget, som Karvesvingen og Bøkkerveien.

01 jan 1944

Per Kure Norsk Motor- og Dynamofabrik AS blir sprengt i lufta 30. mai 1944. Tjue mann fra Osvald-gruppa, den norske motstandsorganisasjonen som saboterte tyske installasjoner, deltok i aksjonen.

01 jan 1957

Hasle skole åpner. Skolen skulle egentlig finne sted på Keyserløkka, men den planlagte tomten ble brukt til boligutbygging. Skolen ble derfor lagt til Lille Tøyen Hageby, hvor den i år kunne feire 60 år. Hasle Kirke blir også åpnet i denne perioden.

01 jan 1965

På midten av 1960-tallet ble det åpnet et polutsalg i den ene enden av distrubusjonsanlegget til Vinomopolet.

01 jan 1966

Hasle T-banestasjon åpner

01 jan 1988

Arbeiderbladets avishus blir ferdigstilt. Huset stod der dagens Hasle Torg er. Ti år senere ble bygget solgt. Avisen hadde byttet navn til Dagsavisen og salget ga nødvendig egenkapital til fortsatt drift.

01 jan 1996

1. januar 1996 opphørte AS Vinmonopolet å eksistere i sin daværende form. Bestemmelsene som Norge hadde forpliktet seg til gjennom EØS-avtalen, førte til import- og produksjonsdelen ble skilt ut og tok navnet Arcus, mens Vinmonopolet nå kun besto av butikkene.

01 jan 2000

Arcus så at de hadde behov for et nytt og topp moderne anlegg og kastet blikket på nabotomten til Ringnes Bryggeri på Gjelleråsen Grunnsteinen ble lagt ned 3. juni 2010 og omkring halvannet år senere sto det ferdig, nøyaktig 80 år etter at Hasleanlegget var blitt ferdigstilt.

01 jan 2007

Höegh Eiendom og Bunde Eiendom kjøper den gamle eiendommen fra Arcus gruppen. En ny æra var ikke bare begynt på Gjelleråsen, men også på Hasle.

01 sep 2007

Hasle Torg åpner. Hasles innbyggere har nå et lokalt senter.

01 aug 2011

Reguleringsplanen for Hasle blir enstemmig vedtatt i Oslo Rådhus.

01 apr 2012

Arcus flytter fra Hasle, og HasleLinje overtar eiendommen. Den første store leieavtalen og salgskontrakten blir også inngått med Aller Holding AS i Allerhuset, Karvesvingen 1.

01 jan 2013

Byggestart for det nye Allerhuset.

01 jul 2013

En ny leieavtale blir inngått: Bymiljøetaten skal få nye kontorer i Frontbygget, Karvesvingen 3. Byggestarten settes i gang mindre enn to måneder etter at avtalen er inngått.

31 okt 2013

Minneparken «Et fint sted» blir offisielt åpnet for å hedre flyktningtransporten under krigen. Den lille grønne kollen i Hekkveien ligger der gartneriet som huset flyktninger i sin tid lå. I tillegg bygges Frydenberg skole, hvor Osvald-gruppens medlemmer er blitt hedret ved at flere klasserom har navn etter disse.

01 mar 2014

COWI AS bestemmer seg også for å flytte til Hasle. Deres nye lokaler vil være i Portalbygget, Karvesvingen 2. Byggestarten for bygget starter tre måneder senere.

01 mar 2015

Nesten samtidig som Aller Media AS flytter inn i Allerhuset, velger også Securitas å flytte sine kontorer til Hasle. Deres nye adresse vil være Lamell B, Bøkkerveien 5.

01 apr 2015

Offisiell åpning av Bøkkerveien. Både ordfører Fabian Stang og bøkkermester Lien i Arcus Gruppen er sentrale under åpningen.

01 aug 2015

Åpning av Teglverksdammen, som er gravd fram for å skape en sammenhengende tursti langs den gamle Hovindammen; den 11 km lange elva som rant fra Trollvann og munnet ut i Bjørvika. Teglverket skole blir også åpnet dette året.

01 okt 2015

Bymiljøetaten flytter inn i flunkende nye lokaler i Frontbygget.

01 nov 2015

Byggestart for de nye lokalene til Securitas i Lamell B bygget.

01 apr 2016

Åpning av Løren T-banestasjon.

01 jul 2016

COWI flytter offisielt til Hasle og inn i Portalbygget.

01 nov 2016

Leilighetene og lokalene i det planlagte Bygg01 blir lagt ut for salg. Disse blir solgt på knappe to uker. Det gamle vinslottet er nå på vei til å bli et nytt knutepunkt på Hasle.

01 des 2016

En ny skole kommer til Hasle. Rett før det nye året inngås det nemlig en leieavtale med Wang Ung Oslo. De skal holde til På forsiden av Bygg01i Haslevangen 16.

01 apr 2017

Bygg01 gis rammetillatelse, og byggestart skjer allerede måneden etter. Byggestart for den nye ungdomskolen Wang Ung skjer parallelt.

13 feb 2018

Atea valgte HasleLinje for sitt nye hovedkontor.Atea er en fremtidsrettet bedrift – nå skal de flytte inn i det som blir Norges mest fremtidsrettede bygg

01 mar 2018

Securitas overtar sine nye lokaler i Bøkkerveien 5 på HasleLinje. -Her er Securitas rigget for fremtiden. Beliggenheten er perfekt, sier administrerende direktør Martin Holmen.(t.h.)

28 jun 2018

Nå får Hasle sitt første hotell! Et fint hotell med 217 rom og flott konferansesal kompletterer HasleLinje som sted. Med næring, boliger, butikker, restauranter og nå også skole får Oslo øst nå en ny og levende bydel. Utbyggeren heter Petter Stordalen, og kjeden er Nordic Choice Hotels.

24 aug 2018

Spreke elever har fått ny ungdomsskole på Hasle! Et moderne bygg med en vakker fasade i tre huser nå mer enn 300 idrettselever ved WANG Ung Oslo. Den nye skolen ligger på plassen foran Vinmonopolets gamle produksjonsanlegg, som nå bygges om til leiligheter og som vil få handel og serveringssteder i første etasje.

forrige
neste

Har du noen spørmål?

Vi følger transformasjonen på nært hold fra kontorene i Frontbygget på HasleLinje. Etter at eiendommen ble kjøpt i 2007 har mye skjedd. Mye gjenstår fortsatt, men utviklingen er nå inne i en ny fase.

Christian Geelmuyden

Utleiesjef HasleLinje

Cecilie Landgraff Bruusgaard

Utleiesjef HasleLinje